ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ FASTON ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ( ΣΕΙΡΑ KFE )

1

1