ΣΕΙΡΑ 32 / MINI ΡΕΛΕ PCB ( 1 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ) 6Α