ΣΕΙΡΑ 36 / MINI ΡΕΛΕ PCB ( 1 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ) 10Α