38.51 ΜΙΝΙ ΡΕΛΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ( 1 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ) 6Α

1

1