38.81 ΜΙΝΙ ΡΕΛΕ ΜΕ ΒΑΣΗ SOLID STATE ( 1 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ) 6Α

1

1