66.22 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΕΛΕ ( 2 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ PCB ) 30Α

1

1