66.82 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΕΛΕ ( 2 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ FASTON ) 30Α

1

1